Legal notice

Õigusalane teave

Selle veebilehe avaldaja on UAB „JOHNSON & JOHNSON“ Eesti Filiaal (edaspidi Janssen), registreeritud aadress: Lõõtsa 2a, 11415 Tallinn, Eesti, registrikood: 12919487. Janssen vastutab ainuisikuliselt veebilehel avaldatud sisu eest. Sellel veebilehel sisalduv teave vastab Eestis turundust ja turundusteavituste levitamist reguleerivatele õigusaktidele. Veebileht on mõeldud üksnes veebilehe külastajatele Eestis. Kui loete käesolevat väljaspool Eestit, ei pruugi siin sisalduv teave olla asjakohane. Arstid peaksid konsulteerima kohalike nõuetega retsepti määramise kohta ja patsiendid peaksid konsulteerima arsti või apteekriga, et teha kindlaks kohalikud kasutustingimused ja saada asjakohast ohutusteavet. Pange tähele, et ettevõte ei saa anda nõu isiklikes meditsiinilistes küsimustes.

Veebilehe sisu omab või kontrollib Janssen ja see on kaitstud ülemaailmselt autoriõiguste kaitset reguleerivate õigusaktidega. Teil on õigus veebilehelt teavet alla laadida isiklikuks kasutamiseks ja mitteärilistel eesmärkidel, kuid sisu muutmine või edasine reprodutseerimine ei ole lubatud. Sisu ei tohi mis tahes muul viisil kopeerida ega kasutada.

Janssen teeb kõik mõistlikult võimaliku, et hoida veebilehel avaldatud teave ajakohane, kuid ei kinnita ega anna garantiid esitatud teabe täpsuse, asjakohasuse või täielikkuse osas. Janssen ei vastuta mistahes kahju või vigastuste eest, mis on tekkinud seoses teie ligipääsuga või ligipääsmatusega sellele veebilehele või tuginemisega sellel veebilehel avaldatud teabele.

Veebileht võib sisaldada linke või viiteid teistele veebilehtedele, mis kuuluvad teistele ettevõtetele, eraisikutele või organisatsioonidele, kuid Janssen ei vastuta nimetatud veebilehtede sisu ega nendega seonduvalt tekkinud kahju või vigastuste eest. Lingid teistele veebilehtedele on veebilehe kasutajale kasutusmugavuse tagamiseks.

Sellel veebilehel olevad kaubamärgid, teenindusmärk, kaubanimed, -pakendid ja tooted on kaitstud Eestis ja rahvusvaheliselt. Neid ei tohi kasutada Jansseni eelneva kirjaliku loata, välja arvatud ettevõtte toodete või teenuste tuvastamiseks.

Mis tahes teabevahetust selle veebilehe vahendusel reguleerib meie Privaatsusavaldus.

Käesolevaga kasutaja nõustub, et igasugune selle veebilehe vahendusel edastatud/saadud suhtlus on mittekonfidentsiaalne ja Janssen ei ole kohustatud hoiduma sellise teabevahetuse mis tahes viisil või eesmärgil reprodutseerimisest, avaldamisest või muul viisil kasutamisest. Janssenil on õigus kasutada või kopeerida kõigi selliste teabevahetuste sisu, sealhulgas selles käsitletud ideid, leiutisi, kontseptsioone, tehnikaid või oskusteavet, muu hulgas toodete või teenuste arendamiseks, toomiseks ja / või turustamiseks.

Selle veebilehe vahendusel või muul viisil Janssenile edastatud teabe saatja vastutab selle sisu, sealhulgas selle tõepärasuse ja täpsuse eest. Seda veebilehte pakutakse külastajatele teenusena. Janssenil on õigus kustutada, muuta või täiendada selle veebilehe sisu põhjuseta ja teavitamata.

Käesolevat teatist uuendati 2020. aasta aprillis.

Kood: CP-149017